สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
โครงการกิจกรรมสำคัญ
โครงการกิจกรรมสำคัญ
ประกาศ/คู่มือการจัดสรรเลขหมาย
ประกาศ กสทช.
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมลล์
numbering@nbtc.go.th