สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 11/02/2562
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2560 1Q2561 2Q2561 3Q2561 4Q2561
บริษัท AIS AWN 50,605,762 49,218,247 49,218,247 49,218,247 51,420,059
กลุ่มบริษัท DTAC DTAC 38,010,035 38,010,035 38,010,035 18,810,871 N/A
DTN 22,460,003 22,460,003 23,990,003 23,990,003 24,176,271
กลุ่มบริษัท TRUE RM 20,245,423 23,505,331 23,505,331 23,505,331 46,882,016
TUC 13,840,051 13,840,051 4,589,977 4,589,977 1,420,000
บริษัท CAT CAT 23,290,002 23,290,002 23,290,002 23,290,002 4,830,026
บริษัท TOT TOT 7,270,004 7,270,004 7,270,004 7,270,004 4,614,572
บริษัท Aces Aces 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ MVNO WS 1,210,000 1,210,000 1,210,000 882,441 882,441
Data CDMA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
168 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวม 177,351,280 179,223,673 171,503,599 151,976,876 134,645,385
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
บริษัท AIS AWN 14,000,000 34,520,000 37,140,000 44,410,000 50,605,762 51,420,059
กลุ่มบริษัท DTAC DTAC 38,010,000 38,010,000 38,010,000 38,010,000 38,010,035 N/A
DTN 8,000,000 16,140,000 21,760,000 22,460,000 22,460,003 24,176,271
กลุ่มบริษัท TRUE RM N/A N/A N/A 11,290,000 20,245,423 46,882,016
TUC 10,000,000 14,600,000 14,650,000 13,880,051 13,840,051 1,420,000
บริษัท CAT CAT 23,290,000 23,290,000 23,290,000 23,290,000 23,290,002 4,830,026
บริษัท TOT TOT 7,270,000 7,270,000 7,270,000 7,270,000 7,270,004 4,614,572
บริษัท Aces Aces 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ MVNO

WS N/A N/A N/A 1,210,000 1,210,000 882,441
Data CDMA N/A N/A 200,000 200,000 200,000 200,000
168 N/A N/A N/A 200,000 200,000 200,000
รวม 100,590,000 133,850,000 142,340,000 162,240,051 177,351,280 134,645,385
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561

AIS = บมจ. แอดวานซ์ อินโฟซ์ เซอร์วิส
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
DTAC = บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
TRUE = บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
RM = บจ. เรียลมูฟ
TUC = บจ. ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
TOT = บมจ. ทีโอที
Aces = บจ. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
WS = บจ. เดอะ ไวท์ สเปซ
DATA CDMA = บจ. ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น
168 = บจ. 168 คอมมูนิเคชั่น