สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
 
เลขหมาย หน่วยงาน
191 กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล
192 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ)
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
198 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
199 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร