สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 26/04/2564

การรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ "3 ชั้นพลัส"