สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 27/01/2563

การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธี 2 แชะ อัตลักษณ์