สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 12/09/2562

Focus Group วันที่ 13 ก.ย. 62 เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์ก

การรับฟังความคิดเห็น Focus Group ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เกี่ยวกับ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม