สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก :30/05/2567
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่มีผู้ใช้งาน
Q1 2567 Q2 2567 Q3 2567 Q4 2567
รวม 4,061,396