สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 1/11/2565
 
ลำดับ ผู้ให้บริการเรียกออกต่างประเทศ เลขหมายใช้งาน
1. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 001
009
108
2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 003
3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 004
4. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 006
5. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด 005