สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 4/1/2566
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
Q1 2566 Q2 2566 Q3 2566 Q4 2566
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN - - - - - - - -
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - -  - - -
DTN - - - - - - - -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - - - - -
TUC - - - - - - - -
บริษัท Aces Aces - - - - - - - -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS - - - - - - - -
บริษัท NT NT - - - - - - - -
รวม - - - - - - - -
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 9 ธ.ค 2566
 
*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)


AWN = บริษัท แอดวานซ์ ไวน์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ACES = บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
DTN = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
NT= บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
TUC = บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
WS = บริษัท ไวท์สเปซ จำกัด
168 = บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด