สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 09/01/2566
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
Q1 2565 Q2 2565 Q3 2565 Q4 2565
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 52,769,481 - 52,769,481 - 55,274,584 - 55,274,584 -
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - -  - - -
DTN 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - - - - -
TUC 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - 47,220,318 2,553,109
บริษัท Aces Aces 431 - 431 - 431 - 431 -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS 299,517 44,803 270,630 28,887 270,630 - 270,630 -
บริษัท NT NT 9,033,372 - 9,033,372 - 9,033,372 - 9,033,372 -
รวม 141,863,596 44,803 141,834,709 28,887 144,339,812 - 141,786,703 2,553,109
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ธันวาคม 2565
 
*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)


AWN = บริษัท แอดวานซ์ ไวน์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ACES = บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
DTN = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
NT= บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
TUC = บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
WS = บริษัท ไวท์สเปซ จำกัด
168 = บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด