สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 10/10/2565
 
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน ปี 2565
ปี 2565 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
จำนวน 64,924 60,200 81,436 66,009 78,543 66,757 63,796 70,094 56,323 55,164    
  messageImage_1668479953020.jpg