สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 3/08/2561

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2560

เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
8/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 (กทค.) 24,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 48,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 73,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 52,000 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 44,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 3,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 18,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 30,000 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
8/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 (กทค.) 5,006,376 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 (กทค.) 5,634,762 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 1,319,156 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
14/2560 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 2,102,086 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 (กทค.) 15,000 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1258 บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1259 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1260 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
5/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 1261 บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
5/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 1262 บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1263 บริษัท โอราโนส จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1264 บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีสี จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1265 บริษัท แมคโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1266 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
9/2560 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 1267 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 1268 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 1269 บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
10/2560 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 1270 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
10/2560 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 1271 บริษัท สยามไดกิ้น จำกัด (มหาชน)
12/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 1272 บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
14/2560 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 1273 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 1274 บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 1276 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 1277 บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 1257 กรมประชาสัมพันธ์
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1279 บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1280 บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1281 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1282 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
9/2560 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 1510 กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9/2560 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 1511 กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1163 มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ้งนครศรีธรรมราช
10/2560 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 1163 มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว จังหวัดยะลา
11/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 1283 บริษัท ชัปบ์ ไลพ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
11/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 1284 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
13/2560 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 1285 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
14/2560 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 1286 บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
16/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 1287 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
16/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 1290 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้     เซอร์วิสเซส จำกัด
17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 1291 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 1292 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
6/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560 (กทค.) MNC 4 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ISPC 6 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 (กทค.) SPC 4 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 MNC 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 1,000 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 1,000 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 2 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด