สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 3/08/2561

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ปี 2559

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2559 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 1,040,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
1/2559 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 200,000 บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
3/2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 200,000 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
3/2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 3,480,000 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 2,810,000 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 300,000 บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 300,000 บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 4,500,000 บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 1,740,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
22/2559 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2559 710,000 บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
23/2559 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 4,490,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
23/2559 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 300,000 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
33/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 700,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
33/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 200,000 บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
3/2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 142,000 บริษัท ทรูยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
3/2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 171,000 บริษัท ทรูยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 14,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 22,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 475,000 บริษัท ทรูยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
33/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 335,000 บริษัท ทรูยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 10,000 บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 5,000 บริษัท วัน ทู ออล จำกัด
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
3/2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 1227 บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรองส์ จำกัด
5/2559 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559 1230 บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
5/2559 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559 1231 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1232 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1233 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1235 บริษัท ทรู จีเอส จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1236 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1237 บริษัท ทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1238 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1239 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1240 บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1241 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
9/2559 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 1242 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 โดยความ เห็นชอบประธาน กทค. ตามมติ กทค.
ครั้งที่ 35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (กรณีความจำเป็นเร่งด่วน)
1257 กรมประชาสัมพันธ์
16/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 1243 บริษัท ภูเก็ต คอนโด แอนด์ โฮมส์ จำกัด
16/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 1244 บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
16/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 1245 บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 1246 บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 1247 บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 1248 บริษัท อชัวเรียน (ประเทศไทย) จำกัด
17/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 1249 บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
18/2559 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 1250 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
21/2559 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 1251 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21/2559 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 1252 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
21/2559 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 1253 บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด
23/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2559 1144 บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด
24/2559 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 1254 บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด
25/2559 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 1256 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
26/2559 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 2 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
33/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 ISPC 6 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด