สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 3/08/2561

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ปี 2558

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
9/2558 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 3,330,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
10/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 2,620,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
25/2558 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 200,000 บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 60,000 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 2,290,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 200,000 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
3/2558 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 12,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
6/2558 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 20,000 บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
12/2558 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 13,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
14/2558 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 136,000 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
17/2558 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 265,000 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
17/2558 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 22,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
22/2558 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 66,000   บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด 
29/2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 371,000 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
30/2558 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 16,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 54,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
33/2558 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 11,000 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
6/2558 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 1159 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9/2558 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 1160 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
10/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 1162 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
10/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 1163 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่
10/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 1168 บริษัท ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
11/2558 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2558 1172 บริษัท เจ้าพระยามหานคร  Sourceจำกัด (มหาชน)
13/2558 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 1189 มูลนิธิณภาฯในพระราชดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
14/2558 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 1173 บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
17/2558 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 1176 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58 โดยความเห็นชอบประธาน กทค.(ตามมติ กทช.
ครั้งที่ 48/2548 กรณีความจาเป็นเร่งด่วน)
1515 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
21/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 1180 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
21/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 1181 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
21/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 1183 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 1184 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
21/2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 1331 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
23/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 1187 บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
23/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 1131 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
26/2558 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 1140 บริษัท สวิทซ เฟลซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัด
26/2558 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 1208 บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค์ จำกัด
26/2558 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 1209 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
28/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 1210 บริษัท เธียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
28/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 1211 บริษัท เอ็ฟฟิเชียน อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
28/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 1214 บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
28/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 1215 บริษัท เทพสมบัติ จำกัด
30/2558 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 1216 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 1217 บริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 1218 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 1219 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 1220 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
35/2558 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 1221 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
6/2558 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 NSPC 1 บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 MNC 1 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
32/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 NSPC 64 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
33/2558 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 MNC 1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
33/2558 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 NSPC 190 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
30/2558 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 10,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]