สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2561

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2561 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 17,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
7/2561 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 63,000 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 68,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 2,000 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
5/2561 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 3,000,644 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
10/2561 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 1,530,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 3,008,268 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
24/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 186,255 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
15/2561 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 5,000 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 15,000 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2561 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 1293 บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อิเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2/2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 1294 บริษัท โตเจริญพร 9 จำกัด
3/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 1295 บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 1296 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7/2561 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 1297 บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
7/2561 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 1298 บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
8/2561 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 1304 บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จำกัด
8/2561 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 1305 บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด
10/2561 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 1306 บริษัท ไซมิส จำกัด
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1307 บริษัท สุขภาพดี--อายุยืน การแพทย์ จำกัด
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1308 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1309 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1311 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1312 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1314 บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 1315 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1316 บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1317 บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1319 บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ ๘๘ จำกัด
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1320 บริษัท ไอ.แอล.เอส จำกัด
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1324 บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
18/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 1299 สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 1325 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 1326 บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 1327 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
19/2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 1328 บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 1329 บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ซีคอน จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 1334 บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 1335 บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 1336 บริษัท วีแคนบาย จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 1338 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
ประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 1339 สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
24/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 1343 บริษัท ริชี่ เพลส ๒๐๐๒ จำกัด (มหาชน)
 
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
3/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2561  MNC 1 กองทัพอากาศ
13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 MNC 4 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 MNC 1 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
20/2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 NSPC 103 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด