สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
  บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 20/05/2563

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัสน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2563

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค 2563 2,005,184 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค 2563 2,135,313 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
2/2563  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563  1397 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2/2563  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 1398 บริษัท พลัส ๑ จำกัด
5/2563  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 1410 บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
5/2563  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 1417 บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด