สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 21/12/2563

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2563

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค 2563 2,005,184 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค 2563 2,135,313 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
2/2563  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563  1397 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2/2563  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 1398 บริษัท พลัส ๑ จำกัด
5/2563  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 1410 บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
5/2563  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 1417 บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
ประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 1419 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
7/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 1420 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 1421 บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 1423 บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด
8/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 1424 บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด
ประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 1119 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
9/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 1425 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1427 บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1428 บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1429 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1430 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1431 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
14/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 1432 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
17/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 1433 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
17/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 1434 บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
19/2563 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 1435 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
21/2563 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 1436 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 1437 บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 1438 บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 1439 บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 1440 บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
14/2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 NPSC 68 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
14/2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 NPSC 14 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
14/2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 13,493 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 400,000 (Public) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด