สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 10/02/2565

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2564

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
11/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 7,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
5/2564 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 3,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 10,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
2/2564 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 1445 บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด
2/2564 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 1446 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
5/2564 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 1447 บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
6/2564 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 1448 มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
6/2564 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 1449 บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 1450 บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 1451 บริษัท อมาโด้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8/2564 เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2564 1441 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
8/2564 เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2564 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พ.ค 2564

1458 กระทรวงสาธารณสุข
 

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พ.ค 2564

1516 กรุงเทพมหานคร
10/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564 1452 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564 1453 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564 1454 บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564 1455 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
11/2564 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย 2564 1163 มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก
13/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ค 2564 1459 บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 ก.ค 2564

1510 กองสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ในพระองค์
16/2564 เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2564 1461 บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 ส.ค 2564

1463 กรมการทหารสื่อสาร
16/2564 เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2564 1351, 1315 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) *ควบรวมบริษัท
18/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ย 2564 1462 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
20/2564 เมื่อวันที่ 22 ต.ค 2564 1464 บริษัท ทรู จีเอส จำกัด
20/2564 เมื่อวันที่ 22 ต.ค 2564 1465 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 1466 บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 1467 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 1468 บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
16/2564 เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2564 ISPC 2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 NSPC 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 510,000 (แบ่งเป็น Public 500,000 Private 10,000) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
24/2564 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค 2564 300,000 (Public) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด