สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2562

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
8/2562 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 10,000 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
22/2562 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 4,000 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 990,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย)
3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 2,820,814 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
6/2562 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 3,001,957 บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
N/A N/A N/A
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 1345 บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 1346 บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 1347 บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 1349 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 1350 พรรคพลังประชารัฐ 
5/2562 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 1351 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6/2562 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 1353 บริษัท วิน วิน แคปปิตอล จำกัด
7/2562 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 1354 บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด
9/2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 1360 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 1361 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 1366 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 1369 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด
12/2562 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 1370 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 
13/2562 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 1371 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
14/2562 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562 1372 บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) 
14/2562 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562 1376 บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 1339 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 1378 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
16/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 1379 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
16/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 1380 บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด
16/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 1381 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด
17/2562 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 1382 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
19/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 1383 บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
19/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 1389 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
19/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 1390 บริษัท เพรชบุรีการแพทย์ จำกัด
19/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 1132 สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
5/2562 เมื่อวันที่ 26 มี.ค 2562  MNC 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)