สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 1/11/2565

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2565

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565 1,701,308 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด
23/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค 2565 2,505,103 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
     
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2565 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 1469 บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1/2565 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 1470 บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
2/2565 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 1132 สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2565

1472 จังหวัดอุบลราชธานี
5/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ 2565 1471 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
5/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 1510 การกองสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ในพระองค์
6/2565 เมื่อวันที่ 9 มี.ค 2565 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565  1473 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด

7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565 

1475 บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด
 

13/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย 2565

1476 บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
13/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย 2565 1478 กรมอนามัย
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1480 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1481 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1482 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1483 บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ทรัค จำกัด
15/2565 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 2565  1485 บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
16/2565 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2565  1486 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
17/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.ค 2565 1118  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

23/2565 เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2565

1487 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาขน)
23/2565 เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2565  1725 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
28/2565 เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2565  1488 บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
28/2565 เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2565  1489 บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
29/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2565  1491  บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
29/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2565  1492 บริษัท สบายอีบาย จำกัด
29/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2565  1493 บริษัท ออดิเตอร์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)
     
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
21/2565 เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2565 MNC 1 บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด *
       
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
21/2565 เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2565 10,000 (Private) บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด *
     
 
เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ​
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
  *บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ