สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 03/01/2566

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2565

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
32/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย 65 35,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
35/2565 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค 65 12,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565 1,701,308 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด
23/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค 2565 2,505,103 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
- - -
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2565 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 1469 บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1/2565 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 1470 บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
2/2565 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 1132 สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประธาน กสทช.

อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2565

1472 จังหวัดอุบลราชธานี
5/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ 2565 1471 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
5/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 1510 การกองสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ในพระองค์ (ใช้ต่อเนื่อง)
6/2565 เมื่อวันที่ 9 มี.ค 2565 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ใช้ต่อเนื่อง)
7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565  1473 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด

7/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค 2565 

1475 บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด
 

13/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย 2565

1476 บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
13/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย 2565 1478 กรมอนามัย
13/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย 2565  1726

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

( ใช้ต่อเนื่องจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) )

14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1480 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1481 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1482 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
14/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2565 1483 บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ทรัค จำกัด
15/2565 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 2565  1485 บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
16/2565 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2565  1486 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
17/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.ค 2565 1118  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

23/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค 2565

1487 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาขน)
23/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค 2565  1725 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (ใช้ต่อเนื่อง)
23/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค 2565  1425

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

(ใช้เลขหมายร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด)

26/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2565  1468 บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
(ใช้เลขหมายร่วมกับ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) )
28/2565 เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2565  1488 บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
28/2565 เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2565  1489 บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
29/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2565  1491  บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
29/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2565  1493 บริษัท ออดิเตอร์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)
33/2565 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค 2565 1132 สำนักงานเทศบาลเมืองยี่โถ
34/2565 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 2565  1482 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตให้บริษัทย่อย 15 บริษัท ใช้งานเลขหมายร่วม
35/2565 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค 2565 1452 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ใช้ต่อเนื่อง)
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
21/2565 เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2565 MNC 1 บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด *
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
- - -
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
21/2565 เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2565 10,000 (Private) บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด *
 
เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ​
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
- - -
  *บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ *สิ้นสุดการใช้งานเมื่อ 31 ธันวาคม 2565