สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 04/01/2567

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2566

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
18/2566 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 2,000 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
     
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
     
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค 66 1494 บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค 66 1495 บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด
2/2566 เมื่อวันที่ 18 ม.ค 66 1496 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

3/2566 เมื่อวันที่ 25 ม.ค 66

1131 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
9/2566 เมื่อวันที่ 19 เม.ย 66 1163 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
12/2566 เมื่อวันที่ 31 พ.ค 66 1497 บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
12/2566 เมื่อวันที่ 31 พ.ค 66 1498 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
15/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ค  66 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
17/2566 เมื่อวันที่ 23 ส.ค 66 1478 กรมอนามัย
17/2566 เมื่อวันที่ 23 ส.ค 66 1677 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
17/2566 เมื่อวันที่ 23 ส.ค 66 1501 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
17/2566 เมื่อวันที่ 23 ส.ค 66 1502 สภาองค์กรผู้บริโภค
19/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 1503 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
20/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 1504 บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท ๖๒ จำกัด
20/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 1505 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
20/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 1131 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
21/2566 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 1507 บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
21/2566 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 1508 บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
21/2566 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 1509 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
23/2566 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 1512 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค 66  MNC 1 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
18/2566 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 MNC 1 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค 66  10,000 (Private) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
15/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ค 66 200,000 (Public) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
22/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย 66 350,000 (Public) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 
เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ​
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
  *บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ*ปัจจุบันสิ้นสุดการใช้งานแล้วทั้งเลขหมาย MNC และ IoT*