สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 11/06/2567

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2567

 
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
9/2567 เมื่อวันที่ 24 เม.ย 67 1,503,160 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
     
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น (บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต VoIP)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
     
 
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
3/2567 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 1513 บริษัท เอซ เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5/2567 เมื่อวันที่ 7 มี.ค 67 1163 พัทลุงการกุศลมูลนิธิ
9/2567 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67 1292 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9/2567 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67

1514 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
9/2567 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67 1516 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
เลขหมายที่ใช้งานด้านเทคนิค
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ ประเภทเลขหมาย จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
7/2567 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67  NSPC 1 บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
9/2567 เมื่อวันที่ 24 เม.ย 67  NSPC 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [NT]
 
เลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
     
 
เลขหมาย Internet of Things (IoT)
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
4/2567 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 420,000 (Public) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
     
     
 
เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ​
มติ กสทช. ครั้งที่/ปี/วันที่ เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร