สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

การประชุมประจำปี ๒๕๖๐ เรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมยุคใหม่ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ปร