สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 01/07/2567
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้งาน
Q1 2567  Q2 2567  Q3  2567   Q4 2567 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
รวม รายเดือน 32,082,668 31,995,293 32,272,963 32,185,207 31,629,812              
เติมเงิน 89,022,959 89,041,898 87,710,172 86,734,991 86,663,195              
รวม 121,105,627 121,037,191 119,983,135 118,920,198 118,263,007