สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 05/03/2567
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน ปี 2566
ปี 2566 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
จำนวน 62,021 51,777 52,639 43,163 50,608 50,558 41,803 51,903 44,805 56,610 51,100 51,615
         สถิติโอนย้าย-Q4-66.jpg